HAQQIMIZDA

"XƏZƏR" jurnalı 1989-cu ildən nəşr olunur. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzinin rüblük mətbu orqanı kimi öz fəaliyyətini davam etdirir.

İldə 4 nömrəsi işıq üzü görür.

Jurnalda dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərləri, onların yaradıcılığı, həmçinin memuarlar, gündəliklər, müsahibələr və s. peşəkar tərcüməçilər tərəfindən dilimizə çevrilərək oxuculara təqdim edilir.

Jurnalın baş redaktoru Afaq Məsuddur.

 

 

Baş redaktor:

Afaq Məsud

Redaksiya heyəti:

Vaqif Bayatlı Odər

Baş redaktor müavinləri:

Zakir Fəxri

Saday Budaqlı

 

Yaşar

Tofiq Qaraqaya

Zahid Sarıtorpaq

İlqar Əlfi

Mahir N.Qarayev

Etimad Başkeçid

Məsul katib

Əlisəmid Kür