Artur Millerin "7 pyes" kitabı çap olunub

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin növbəti nəşri - Artur Millerin "7 pyes" kitabı işıq üzü görüb.

Müsair dövrün Şekspiri hesab olunan dramaturqun yeni toplusuna müəllifin ayrı-ayrı illərdə qələmə aldığı və yaradıcılığının müxtəlif istiqamətlərini ehtiva edən yeddi məşhur pyesi daxil edilib.

Pyesləri dilimizə yazıçı, tərcüməçi Yaşar Əliyev tərcümə edib.

DİGƏR MƏQALƏLƏR