Müqəddəslər və onların söylədikləri

Həzrət Həbib Əcəmi

Həzrət Həbib Əcəmi Quran oxunarkən, acı kədərlə ağlayarmış. Adamlar ondan:
- Sən ki, müqəddəs Kitabın yazıldığı dili bilmirsən, nə səbəbə ağlayırsan?.. - soruşanda o:
- İranlı olsam da, qəlbim ərəb qəlbidi... - deyə cavab verib.

Tərcümə: A. MƏSUD

 

Mətn bütöv halda "Xəzər" dünya ədəbiyyatı dərgisinin 1/2014 nömrəsində çap olunub

DİGƏR MƏQALƏLƏR